کمترین: 
1480
بیشترین: 
1483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1483
زمان: 
2/7 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1482},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1483},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1480},{"date":"1398/02/07 19:00","price":1481},{"date":"1398/02/07 20:00","price":1483}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400