کمترین: 
182
بیشترین: 
183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
183
زمان: 
2/7 20:00
قیمت افغانی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":182},{"date":"1398/02/07 16:00","price":183},{"date":"1398/02/07 18:00","price":182},{"date":"1398/02/07 20:00","price":183}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1399