کمترین: 
13816
بیشترین: 
13840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13839
زمان: 
2/7 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 13839 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":13827},{"date":"1398/02/07 16:00","price":13833},{"date":"1398/02/07 17:00","price":13840},{"date":"1398/02/07 18:00","price":13816},{"date":"1398/02/07 19:00","price":13822},{"date":"1398/02/07 20:00","price":13839}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398