کمترین: 
2753000
بیشترین: 
2783000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2753000
زمان: 
2/7 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2753000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":2783000},{"date":"1398/02/07 18:00","price":2753000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398