کمترین: 
352.8
بیشترین: 
352.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.8
زمان: 
2/7 15:31
قیمت دینار عراق امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 352.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":352.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399