کمترین: 
9385
بیشترین: 
9401
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9400
زمان: 
2/7 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 9400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":9392},{"date":"1398/02/07 16:00","price":9396},{"date":"1398/02/07 17:00","price":9401},{"date":"1398/02/07 18:00","price":9385},{"date":"1398/02/07 19:00","price":9389},{"date":"1398/02/07 20:00","price":9400}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399