کمترین: 
10923.2
بیشترین: 
10923.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.2
زمان: 
2/7 15:31
قیمت ریال عمان امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 10923.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":10923.2}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399