کمترین: 
10469
بیشترین: 
10487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10487
زمان: 
2/7 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 10487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":10478},{"date":"1398/02/07 16:00","price":10482},{"date":"1398/02/07 17:00","price":10487},{"date":"1398/02/07 18:00","price":10469},{"date":"1398/02/07 19:00","price":10474},{"date":"1398/02/07 20:00","price":10487}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399