کمترین: 
13798
بیشترین: 
13798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13798
زمان: 
2/7 15:31
قیمت دینار کویت امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 13798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":13798}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400