کمترین: 
12634
بیشترین: 
12646
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12634
زمان: 
2/7 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 12634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":12644},{"date":"1398/02/07 16:00","price":12646},{"date":"1398/02/07 17:00","price":12639},{"date":"1398/02/07 18:00","price":12636},{"date":"1398/02/07 19:00","price":12640},{"date":"1398/02/07 20:00","price":12634}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399