کمترین: 
483.6
بیشترین: 
483.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
483.6
زمان: 
2/7 15:31
قیمت کرون نروژ امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 483.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":483.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398