کمترین: 
1905000
بیشترین: 
1925000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1925000
زمان: 
2/7 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1925000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1909000},{"date":"1398/02/07 16:00","price":1905000},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1920000},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1922000},{"date":"1398/02/07 20:00","price":1925000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398