کمترین: 
2093
بیشترین: 
2097
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2096
زمان: 
2/7 20:00
قیمت یوان چین امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":2095},{"date":"1398/02/07 16:00","price":2096},{"date":"1398/02/07 17:00","price":2097},{"date":"1398/02/07 18:00","price":2093},{"date":"1398/02/07 19:00","price":2094},{"date":"1398/02/07 20:00","price":2096}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398