کمترین: 
2375
بیشترین: 
2379
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2379
زمان: 
2/7 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2379 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":2377},{"date":"1398/02/07 16:00","price":2378},{"date":"1398/02/07 17:00","price":2379},{"date":"1398/02/07 18:00","price":2375},{"date":"1398/02/07 19:00","price":2376},{"date":"1398/02/07 20:00","price":2379}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399