کمترین: 
442.5
بیشترین: 
442.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
442.5
زمان: 
2/7 15:31
قیمت کرون سوئد امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 442.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":442.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398