کمترین: 
4118.7
بیشترین: 
4118.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4118.7
زمان: 
2/7 15:31
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 4118.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":4118.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398