کمترین: 
3117.4
بیشترین: 
3117.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3117.4
زمان: 
2/7 15:31
قیمت دلار کانادا امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 3117.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":3117.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398