کمترین: 
3763.9
بیشترین: 
3763.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3763.9
زمان: 
2/7 15:31
قیمت ین ژاپن امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 3763.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":3763.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400