کمترین: 
707.1
بیشترین: 
707.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
707.1
زمان: 
2/7 15:31
قیمت لیر ترکیه امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 707.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":707.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399