کمترین: 
15786
بیشترین: 
15810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15786
زمان: 
2/7 20:00
قیمت یورو امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 15786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":15805},{"date":"1398/02/07 16:00","price":15793},{"date":"1398/02/07 17:00","price":15786},{"date":"1398/02/07 18:00","price":15793},{"date":"1398/02/07 19:00","price":15810},{"date":"1398/02/07 20:00","price":15786}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398