کمترین: 
5425
بیشترین: 
5425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5425
زمان: 
2/7 15:31
قیمت پوند امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 5425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":5425}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398