کمترین: 
1779000
بیشترین: 
1799000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1799000
زمان: 
2/7 18:00
قیمت ربع سکه امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1799000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1779000},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1799000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399