کمترین: 
4688
بیشترین: 
4688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4688
زمان: 
2/7 15:31
قیمت یورو امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 4688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":4688}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399