کمترین: 
1892000
بیشترین: 
1893600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1893600
زمان: 
2/7 19:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1893600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1892000},{"date":"1398/02/07 16:00","price":1893600},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1893500},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1892800},{"date":"1398/02/07 19:00","price":1893600}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398