کمترین: 
13835
بیشترین: 
13860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13846
زمان: 
2/7 20:00
قیمت دلار امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 13846 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":13841},{"date":"1398/02/07 16:00","price":13860},{"date":"1398/02/07 17:00","price":13848},{"date":"1398/02/07 18:00","price":13856},{"date":"1398/02/07 19:00","price":13835},{"date":"1398/02/07 20:00","price":13846}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398