کمترین: 
2748000
بیشترین: 
2778000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2748000
زمان: 
2/7 18:00
قیمت نیم سکه امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2748000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":2778000},{"date":"1398/02/07 18:00","price":2748000}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399