کمترین: 
1905000
بیشترین: 
1930000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1930000
زمان: 
2/7 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1905000},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1925000},{"date":"1398/02/07 19:00","price":1920000},{"date":"1398/02/07 20:00","price":1930000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398