کمترین: 
586400
بیشترین: 
592500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
592500
زمان: 
2/7 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 592500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":587600},{"date":"1398/02/07 16:00","price":586400},{"date":"1398/02/07 17:00","price":591000},{"date":"1398/02/07 18:00","price":591600},{"date":"1398/02/07 20:00","price":592500}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399