کمترین: 
4767000
بیشترین: 
4777000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4777000
زمان: 
2/7 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 4777000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":4767000},{"date":"1398/02/07 18:00","price":4777000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399