کمترین: 
439800
بیشترین: 
444400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
444400
زمان: 
2/7 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 444400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":440700},{"date":"1398/02/07 16:00","price":439800},{"date":"1398/02/07 17:00","price":443300},{"date":"1398/02/07 18:00","price":443700},{"date":"1398/02/07 20:00","price":444400}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399