کمترین: 
3860
بیشترین: 
3905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3905
زمان: 
2/7 17:03
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 3905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 11:19","price":3860},{"date":"1398/02/07 11:19","price":3860},{"date":"1398/02/07 13:29","price":3875},{"date":"1398/02/07 17:03","price":3905}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398