کمترین: 
14050
بیشترین: 
14240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14240
زمان: 
2/7 17:03
قیمت دلار در بازار تهران امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 14240 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 11:19","price":14050},{"date":"1398/02/07 13:29","price":14140},{"date":"1398/02/07 17:03","price":14240}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398