کمترین: 
13860
بیشترین: 
14000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14000
زمان: 
2/7 17:03
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 14000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 10:40","price":13860},{"date":"1398/02/07 11:19","price":13880},{"date":"1398/02/07 13:29","price":13900},{"date":"1398/02/07 17:03","price":14000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398