کمترین: 
14050
بیشترین: 
4990000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4990000
زمان: 
2/7 17:03
قیمت سکه در بازار تهران امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 4990000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 10:35","price":4910000},{"date":"1398/02/07 11:15","price":14050},{"date":"1398/02/07 12:01","price":4940000},{"date":"1398/02/07 13:29","price":4958000},{"date":"1398/02/07 17:03","price":4990000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398