کمترین: 
1277.16
بیشترین: 
1277.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1277.33
زمان: 
2/6 02:30
قیمت اونس طلا امروز 6 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 6 اردیبهشت 1398 , 1277.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/06 01:30","price":1277.16},{"date":"1398/02/06 02:00","price":1277.24},{"date":"1398/02/06 02:30","price":1277.33}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398