کمترین: 
5526.2
بیشترین: 
5527.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5527.2
زمان: 
2/6 02:00
قیمت بیت کوین امروز 6 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 اردیبهشت 1398 , 5527.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/06 01:30","price":5526.2},{"date":"1398/02/06 02:00","price":5527.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398