کمترین: 
2.535
بیشترین: 
2.536
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.536
زمان: 
2/6 01:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 اردیبهشت 1398 , 2.536 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/06 01:08","price":2.535},{"date":"1398/02/06 01:32","price":2.536}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399