کمترین: 
74.22
بیشترین: 
74.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.3
زمان: 
2/6 01:32
قیمت نفت برنت امروز 6 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 اردیبهشت 1398 , 74.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/06 00:32","price":74.22},{"date":"1398/02/06 01:08","price":74.25},{"date":"1398/02/06 01:32","price":74.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398