کمترین: 
2.1275
بیشترین: 
2.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1275
زمان: 
2/6 01:32
قیمت بنزین امروز 6 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 6 اردیبهشت 1398 , 2.1275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/06 00:08","price":2.13},{"date":"1398/02/06 00:32","price":2.1285},{"date":"1398/02/06 01:32","price":2.1275}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398