کمترین: 
642.5
بیشترین: 
642.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642.88
زمان: 
2/6 01:32
قیمت گازوئیل امروز 6 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 اردیبهشت 1398 , 642.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/06 00:08","price":642.88},{"date":"1398/02/06 00:32","price":642.5},{"date":"1398/02/06 01:08","price":642.75},{"date":"1398/02/06 01:32","price":642.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399