کمترین: 
2.0963
بیشترین: 
2.0975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0975
زمان: 
2/6 01:32
قیمت نفت کوره امروز 6 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 اردیبهشت 1398 , 2.0975 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/06 00:08","price":2.0968},{"date":"1398/02/06 00:32","price":2.0963},{"date":"1398/02/06 01:08","price":2.0971},{"date":"1398/02/06 01:32","price":2.0975}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398