کمترین: 
73.43
بیشترین: 
73.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.43
زمان: 
2/5 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 73.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 17:32","price":73.43}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399