کمترین: 
3387
بیشترین: 
3411
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3395
زمان: 
2/5 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 3395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":3411},{"date":"1398/02/05 13:00","price":3410},{"date":"1398/02/05 14:00","price":3387},{"date":"1398/02/05 15:00","price":3400},{"date":"1398/02/05 16:00","price":3395}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398