کمترین: 
1785
بیشترین: 
1798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1790
زمان: 
2/5 16:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":1798},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1785},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1792},{"date":"1398/02/05 16:00","price":1790}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398