کمترین: 
10282
بیشترین: 
10353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10290
زمان: 
2/5 16:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 10290 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":10353},{"date":"1398/02/05 13:00","price":10352},{"date":"1398/02/05 14:00","price":10282},{"date":"1398/02/05 15:00","price":10302},{"date":"1398/02/05 16:00","price":10290}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398