کمترین: 
98
بیشترین: 
99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98
زمان: 
2/5 14:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":99},{"date":"1398/02/05 14:00","price":98}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400