کمترین: 
199
بیشترین: 
202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
199
زمان: 
2/5 16:00
قیمت روپیه هند امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه هنددر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":202},{"date":"1398/02/05 14:00","price":200},{"date":"1398/02/05 16:00","price":199}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399