کمترین: 
1617
بیشترین: 
1631
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1617
زمان: 
2/5 16:00
قیمت کرون نروژ امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":1631},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1620},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1619},{"date":"1398/02/05 16:00","price":1617}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398