کمترین: 
2092
بیشترین: 
2106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2094
زمان: 
2/5 16:00
قیمت کرون دانمارک امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":2106},{"date":"1398/02/05 14:00","price":2092},{"date":"1398/02/05 15:00","price":2097},{"date":"1398/02/05 16:00","price":2094}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398