کمترین: 
12
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
2/5 12:30
قیمت دینار عراق امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399